Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/iit/strona/instytut/iit1/module/Application/Module.php on line 101
IIT Instytut Inżynierii Technicznej

Co to jest ECDL?

W obecnym czasie przy bardzo szybkim rozwoju społeczeństwa informacyjnego coraz bardziej liczą się znajomość i umiejętności wykorzystywania różnych programów komputerowych usprawniających pracę, oraz wiedza pozwalająca na stałe doskonalenie umiejętności. Podstawowa obsługa komputera obejmuje szereg umiejętności, do których należą nie tylko podstawy użytkowania i zastosowania komputerów, ale również zarządzanie informacją w komputerze, umiejętność korzystania z usług sieciowych czy też programów użytkowych. Certyfikat ECDL jest wyznacznikiem uznanego w Europie standardu, mówiącego o poziomie wiedzy informatycznej reprezentowanym przez jego posiadacza.

ECDL jest jednolity w całej Europie i służy:

 • przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji;
 • podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym;
 • wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników;
 • opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów;
 • umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Unii Europejskiej.

 

Jest to certyfikat potwierdzający znajomość niezbędnej wiedzy do obsługi podstawowych programów komputerowych takich jak np. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, przeglądarka internetowa itp.

Certyfikat jest ważny bezterminowo i jest bardzo istotnym atutem dla osób poszukujących pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz - coraz częściej - w Polsce.

Certyfikat ten pozwala pracodawcy mieć pewność, iż jego posiadacz zna obsługę komputera i popularnych aplikacji, niezbędnych przy wykonywaniu różnych zawodów. Ponieważ żyjemy w dobie społeczeństwa informacyjnego, dlatego też certyfikat ten ma coraz większe znaczenie dla ogromnej rzeszy ludzi, zwłaszcza tych, którzy komputer będą wykorzystywać w swoim miejscu pracy a nie są absolwentami kierunków informatycznych.

Nasza Uczelnia daje możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, znanego w krajach zachodnich jako ECDL (European Computer Driving Licence).

 http://ecdl.pl/lista_certyfikatow/

 


WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

 

Inicjatywa jednolitego w skali kraju Certyfikatu Umiejętności Komputerowych powstała w Finlandii w 1992 roku. Pierwsze Certyfikaty wydano w 1994 roku. Do połowy 1996 roku w małej Finlandii (ok. 5 mln. mieszkańców) Certyfikat Umiejętności Komputerowych posiadało już ponad 10 000 osób.

Wzorując się na doświadczeniach fińskich, Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych CEPIS, na początku 1996 roku, podjęło inicjatywę upowszechnienia idei Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w całej zjednoczonej Europie. W swoich działaniach uzyskało poparcie Rady Europy, która włączyła ECDL do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. W czasie Europejskiego Forum w Pradze, we wrześniu 1996 roku, wdrożenie ECDL zostało także zalecone krajom Europy Środkowo-Wschodniej, jako jedno z działań dostosowawczych przed akcesją. Do końca 1996 roku szereg krajów Europy rozpoczęło wdrażanie programu, w tym Polska.

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako członek stowarzyszenia CEPIS, podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w Polsce. Przygotowane zostały odpowiednie dokumenty i procedury, przetłumaczono pytania egzaminacyjne i przeszkolono egzaminatorów, wybranych starannie spośród członków PTI. Powstało Polskie Biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu nadawania ECDL i nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów.

 http://ecdl.pl/o-ecdl/historia-ecdl/

 


WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czy warto mieć ECDL-a?

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
 • poszukujących (lub podejmujących) pracę w innych krajach.

 

Proces certyfikacji wdrażany przez Polskie Biuro ECDL zapewnia:

 • gwarancję bezstronności i obiektywności certyfikatu,
 • sformalizowany sposób oceny i nadzór jakościowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 • ujednolicenie wymagań ? pracodawca nie musi weryfikować umiejętności potencjalnych pracowników w zakresie TI,
 • certyfikat ukierunkowany jest na sprawdzenie umiejętności, co powoduje wzrost efektywności pracy stosunkowo niskim kosztem.

 

Idea ECDL wyszła naprzeciw wymaganiom pracodawców. Certyfikat ECDL jest doskonałym, jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności już zatrudnionych bądź dopiero zatrudnianych pracowników. Pracodawca ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości, jakie niesie za sobą technologia informatyczna. ECDL to standard, który osoby pracujące wyposaża w umiejętności dające im swobodę i szybkość w posługiwaniu się podstawowym dziś narzędziem pracy, jakim jest komputer.

Korzyści dla pracodawcy

ECDL opracowano z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie tajników podstawowych programów komputerowych potrzebnych do pracy w biurze czy też na innym stanowisku pracy wymagającym obsługi komputera.

Certyfikat ECDL powoduje:

 • wzrost wydajności pracy,
 • redukcję kosztów,
 • wzrost jakości pracy,
 • redukcję strat czasu pracy,
 • większą rentowność wydatków na informatyzację,
 • wzrost efektywności wykorzystania zasobów TI,
 • stanowi rzeczywisty standard oceny umiejętności obsługi komputera.

 

Korzyści dla posiadacza certyfikatu

Certyfikat ECDL zapewnia:

 • podwyższenie poziomu umiejętności TI,
 • wzrost pewności w obsłudze komputera,
 • posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie,
 • poprawę zawodowych perspektyw i mobilności,
 • tanie potwierdzenie posiadanych umiejętności,
 • szansę na rynku pracy w Europie i na świecie.

 

Korzyści dla społeczeństwa

Na poziomie społecznym certyfikat ECDL:

 • podwyższa ogólny poziom kompetencji w użytkowaniu komputerów,
 • promuje umiejętności posługiwania się komputerem,
 • otwiera drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
 • generuje zatrudnienie w usługach szkoleniowych i certyfikujących TI oraz rozwój branży usługowo-produkcyjnej TI,
 • wpływa na unowocześnienie gospodarki kraju.

   http://ecdl.pl/o-ecdl/czym-jest-ecdl/

 

 


WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

"Certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Laboratorium ECDL  w budynku Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu sala nr 41 przy ul. Czarneckiego 16, przeznaczone jest do przeprowadzania szkoleń oraz egzaminów ECDL . W laboratorium znajduje się 23 stanowiska  pracujące na systemie operacyjnym Windows 2007 oraz pakiecie biurowym MS Office oraz OpenOffice."


WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

W Instytucie Inżynierii Technicznej pok. nr 9 mieści się certyfikowane Centrum Egzaminacyjne ECDL, które organizuje egzaminy oraz szkolenia z zakresu ECDL . Centrum współpracuje z przeszkolonymi przez Polskie Towarzystwo Informatyczne niezależnymi egzaminatorami ECDL.

 

Przemysław Hawro
Tomasz Lewandowski
 • Nr Egzaminatora ECDL: PL-E3440
 • E-mail:  tomasz_l@op.pl
 
Monika Piróg-Mazur

 

Krzysztof Wojtuch

     

 • Nr Egzaminatora ECDL: PL-E3462
 • E-mail: kamikw@wp.pl

 

 Janusz Ruper

 • Nr Egzaminatora ECDL: PL-3454
 • E-mail: janusz1967@poczta.fm

 

 

Szkolenia ECDL prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę.


WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Aby zdobyć ECDL należy w ciągi trzech lat zdać siedem egzaminów (1 teoretyczny i 6 praktycznych) z następujących dziedzin:

 • Podstawy technik informatycznych
  dotyczy podstaw użytkowania i zastosowań komputerów.
 • Użytkowanie komputerów
  dotyczy znajomości podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.
 • Przetwarzanie tekstów
  dotyczy poprawnego użycia komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów.
 • Arkusze kalkulacyjne
  dotyczą wykorzystania oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń; przygotowywania budżetów, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.
 • Bazy danych
  dotyczą tworzenia i wykorzystania baz danych do organizowania dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna
  dotyczy znajomości oprogramowania i wykorzystania technik graficznych, jako efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu..
 • Usługi w sieciach informatycznych
  dotyczy pojęć i oprogramowania związanych z użyciem ogólnoświatowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów.

Programy nauczania informatyki na wszystkich kierunkach naszej Uczelni uwzględnia te treści, które występują na egzaminach ECDL, co w znaczącym stopniu ułatwi uzyskanie Certyfikatu wszystkim chętnym. Istnieje także możliwość dodatkowych szkoleń w tym zakresie.

  http://ecdl.pl/jak-zdobyc-certyfikat/

 


WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf