Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/iit/strona/instytut/iit1/module/Application/Module.php on line 101
IIT Instytut Inżynierii Technicznej

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę różnorodnych kursów. Oferta jest bogata i skierowana do szerokiego grona.

W zależności od grupy docelowej cele kursów są różne. Celem jednych kursów jest uzupełnienie wiedzy informatycznej pracowników w zakresie obsługi komputera oraz programów biurowych. Celem innych jest nabycie umiejętności administracji sieci komputerowych, korzystania z programów graficznych oraz tworzenia dynamicznych stron WWW.

Praca biurowa jest nieodłącznym elementem niemal każdego stanowiska i wiąże się z wykorzystaniem technik komputerowych. Jednakże, aby narzędzia te były odpowiednio wykorzystane, obsługą ich muszą zajmować się odpowiednio wykwalifikowani pracownicy.

Początkowo komputer był traktowany głównie jako pomoc dydaktyczna, ale w ostatniej dekadzie stał się nieodłącznym elementem każdej dziedziny nauczania. Chcąc spełnić oczekiwania uczniów ery cyfrowej, nauczyciele potrzebują umiejętności i wsparcia technologii.

Internet podbija biznes. Niedługo nikt nie będzie sobie wyobrażał funkcjonowania jakiejkolwiek firmy tylko na rynku lokalnym. Ekspansja tego typu technologii okazuje się nieunikniona. Umiejętność tworzenia stron WWW, czy tez obsługa sieci komputerowych coraz bardziej uznawana jest za konieczną.

Dlatego zapraszamy do udziału w kursach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę PWSTE w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Potwierdzeniem zdobytej wiedzy będzie otrzymane świadectwo ukończenia kursu oraz możliwość uzyskania certyfikatu ECDL.


Oferta i cennik znajuje się tutaj

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czas kursu: 10 godzin

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika szkolenia do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną w pracy zawodowej oraz życiu prywatnym. Uczestnik szkolenia uzyska wiedzą na temat głównych założeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT) oraz istotnych informacji na temat elementów wchodzących w skład zestawu komputerowego na poziomie podstawowym.

W szczególności po opanowaniu wiedzy kursant będzie potrafił:

 1. wyjaśnić znaczenie pojęć hardware, software, urządzenia peryferyjne;
 2. określić czynniki, które mogą mieć wpływ na wydajność komputera;
 3. rozróżniać typy oprogramowania;
 4. wyjaśnić rolę systemu operacyjnego;
 5. omówić podstawowe typy sieci komputerowych oraz przykłady uzyskiwania połączenia z Internetem;
 6. omówić pojęcia związane z Technologiami Informacyjno Komunikacyjnymi oraz przykłady ich praktycznego zastosowania;
 7. wdrożyć podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracy z komputerem;
 8. omówić podstawowe zagadnienia związane z prawem autorskim, w szczególności z licencjonowaniem oraz ochroną danych osobowych;
 9. uzyskać pomoc w przypadku naruszenia własnych praw związanych z ochroną danych osobowych.
 10. korzystać z głównych elementów systemu operacyjnego;
 11. dostosować elementy systemu do swoich potrzeb;
 12. korzystać z funkcji pomocy znajdującej się w systemie;
 13. sprawnie korzystać ze środowiska graficznego systemu;
 14. zarządzać folderami i plikami w celu ich łatwej identyfikacji i lokalizacji;
 15. kompresować i dekompresować pliki i foldery przy pomocy wybranego oprogramowania użytkowego;
 16. wykorzystać oprogramowanie antywirusowe oraz zmniejszać efektywnie ryzyko infekcji wirusowej poprzez ograniczenie potencjalnych zagrożeń;
 17. korzystać z możliwości wbudowanego edytora tekstów do tworzenia własnych materiałów.
 18. rozumiał istotę Internetu oraz znał związane z nim pojęcia;
 19. potrafił pozyskiwać i przetwarzać informacje dostępne w postaci stron WWW;
 20. potrafił wypełniać formularze dokumentów w sieci;
 21. zapisywać strony internetowe oraz kopiować ich zawartość;
 22. potrafił komunikować się z wykorzystaniem technologii informacyjnej;
 23. znał zasady etykiety sieci Internet.

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czas kursu: 8-10 godzin

Celem kursu jest nauka edytora tekstowego na przykładzie oprogramowania pakietu Microsoft Office Word.

Uzyskane umiejętności:

 1. uruchamiać edytor tekstów oraz otwierać dokumenty z różnych lokalizacji i zapisywać je w określonej lokalizacji;
 2. poruszać się po tworzonym dokumencie i przełączać pomiędzy otwartymi oknami różnych dokumentów;
 3. wprowadzać, usuwać i zastępować dowolne fragmenty tekstu, symboli i znaków specjalnych;
 4. wykorzystać techniki efektywnego zaznaczania i edycji tekstu;
 5. formatować tekst;
 6. formatować akapity przy pomocy wyrównania, wcięć, tabulatorów i odstępów;
 7. korzystać z list numerowanych i wypunktowanych;
 8. stosować style i kopiowanie formatów;
 9. tworzyć i formatować tabele;
 10. wstawiać i formatować obiekty graficzne;
 11. przygotowywać dokumenty korespondencji seryjnej;
 12. przygotować do wydruku i wydrukować dokument.

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czas kursu: 6 godzin

Celem kursu jest umiejętność przygotowania prezentacji posługując się aplikacją PowerPoint 2003/2007.

W szczególności po opanowaniu wiedzy kursant będzie potrafił:

 1. uruchamiać program do tworzenia prezentacji oraz otwierać prezentacje z różnych lokalizacji i zapisywać je w określonej lokalizacji,
 2. przełączać się pomiędzy otwartymi oknami różnych prezentacji,
 3. wzbogacać prezentację elementami graficznymi oraz dźwiękowymi,
 4. drukować poszczególne elementy prezentacji,
 5. umieszczać na slajdach wykresy, schematy oraz diagramy,
 6. wzbogacać prezentację samodzielnie opracowanym elementami graficznymi,
 7. automatyzować pracę z prezentacja poprzez wykorzystanie wzorców,
 8. sterować przekazywaną teścia za pomocą animacji,
 9. przygotować pokaz slajdów.

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czas kursu: 10 godzin

Celem kursu jest nabycie umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego na podstawie MS Excel.

Program:

 1. Otwieranie skoroszytu, arkusza.
 2. Formatowanie arkusza.
 3. Zarządzać wierszami, kolumnami i całymi arkuszami.
 4. Formuły.
 5. Podstawowe funkcje.
 6. Tworzenie i formatowanie wykresów;
 7. Przygotowanie do wydruku.

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czas kursu: 20 godzin

Program:

 1. Funkcje i formuły obliczeniowe w programie c.d.:
  • adresowanie i odwołania do komórek;
  • tworzenie formuł i łączy.
 2. Praca na wielu arkuszach
 3. Wykorzystanie podstawowych narzędzi Excela:
  • serie i listy danych;
  • automatyczne wypełnianie komórek;
  • łączenie danych;
  • wprowadzanie danych zewnętrznych.
 4. Filtrowanie danych
 5. Wstawianie obiektów z innych programów:
  • tworzenie hiperłączy;
  • import i eksport tabel.
 6. Tworzenie konspektów.
 7. Generowanie wykresów na podstawie danych z arkuszy.
 8. Drukowanie zaawansowane – tworzenie raportów.
 9. Zabezpieczanie danych w aplikacji MS Excel:
  • blokowanie dostępu do pliku oraz zawartości pojedynczego arkusza;
  • ukrywanie arkuszy i okien;
  • zabezpieczanie formuł przed podglądem i przypadkową modyfikacją.
 10. Tabele i wykresy przestawne.
 11. Tworzenie Makr.
 12. Edytor VBA.

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czas kursu: 30 godzin

Program:

 1. Teoretyczne podstawy odnośnie modelu relacyjnego baz danych.
 2. Zapoznanie z podstawami użytkowania systemu Access.
 3. Podstawowe elementy bazy danych – implementacja w Accessie.
 4. Implementacja relacji z zastosowaniem Accessa.
 5. Język zapytań SQL, konstruowanie kwerend.
 6. Projektowanie formularzy i raportów.
 7. Bazy danych w architekturze klient – serwer na przykładzie MS Access.
 8. Zarządzanie współbieżnością Access.
 9. Zarządzanie współbieżnością Access, Transakcyjność.

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czas kursu: 30 godzin

Celem kursu jest zdobycie umiejętności modelowania obiektów trójwymiarowych statycznych i ruchomych z zastosowaniem oprogramowania 3D Studio Max.

Kursant po ukończeniu kursu będzie potrafił:

 • modelować i animować różnorodne obiekty graficzne;
 • właściwie przygotować projekt;
 • poprawnie wykorzystać możliwości i zaawansowane funkcje oferowane przez oprogramowanie 3D Studio Max.

Program:

 1. Wprowadzenie do tematyki zajęć, tworzenie obiektów i ich podstawowe modyfikacje.
 2. Poznanie wybranych funkcji programu poprzez realizację prostego projektu, obsługa wejścia i wyjścia programu.
 3. Poznanie interfejsu programu 3DS Max wraz z możliwością jego konfiguracji.
 4. Grupowanie obiektów i wzajemne zależności pomiędzy nimi, rozszerzone modyfikacje obiektów.
 5. Edytor materiałów, nakładanie tekstur, odbicie światła na obiektach.
 6. Poznanie wybranych modyfikatorów: FFD, Lathe, Sweep, Extrude, Shell.
 7. Oświetlenie sceny, rzucanie cieni na obiekty, obsługa kamery.
 8. Poznanie przydatnych operacji powielania obiektów: klonowanie, szyk, array, spacing, oraz łączenie obiektów w grupy.
 9. Wykorzystanie efektu cząsteczek do tworzenia zjawisk atmosferycznych i innych.
 10. Animacja obiektów przy pomocy klatek kluczowych, oraz krzywych Beziera.
 11. Rendering sceny.
 12. Realizacja modelu samochodu od podstaw.
 13. Samodzielna realizacja własnego projektu w oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte na zajęciach.
 14. Ocena projektu realizowanego na zajęciach.

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czas kursu: 11 godzin

Tematyka szkolenia obejmuje podstawową obsługę programu – tworzenie dokumentacji.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie użytkownika z podstawowymi funkcjami pakietu graficznego
Adobe Photoshop umożliwiającymi profesjonalny retusz zdjęć . Przez obsługę programu rozumie się przedstawienie głównych sposobów edycji zdjęć z wykorzystaniem aplikacji Adobe Photoshop.

Program:

 1. Warstwy i obiekty inteligentne.
 2. Maski warstw.
 3. Wycinanie obiektów z tła i tworzenie atrakcyjnych kompozycji.
 4. Tworzenia realistycznych montaży i fotomontaży.
 5. Retusz drobnych artefaktów i usuwania zbytecznych elementów fotografii, wyglądu ludzi (usuwanie niedoskonałości skóry, zmarszczek i odchudzanie).
 6. Poprawianie jakości swoich zdjęć, obrazów i innych prac plastycznych (usuwanie szumu, wyostrzanie).
 7. Tworzenie ramek, efektów specjalnych i wykorzystania filtrów.
 8. Wprowadzanie tekstów okolicznościowych.
 9. Dostosowanie kolorystyki obrazu oraz przygotowanie efektu typu Sepia czy zdjęć czarno-białych.

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czas kursu: 16 godzin

Program:

 1. Witryna w sieci - tworzenie konta WWW
 2. Zakładanie bazy danych
 3. Instalacja Joomla! i ewentualne problemy
 4. Język polski w Joomla!
 5. Sekcje, kategorie i artykuły oraz zarządzanie nimi
 6. Tworzenie i modyfikacja artykułów oraz ich atrybuty
 7. Budowa i rozbudowa menu
 8. Grafika w artykułach i innych elementach witryny
 9. Korzystanie z modułów i komponentów
 10. Szablony - szybka zmiana wyglądu portalu
 11. Użytkownicy witryny
 12. Atrakcyjne dodatki czyli rozszerzenia dla Joomla!
 13. Przeglądarka grafiki
 14. Galeria i blog - popularne funkcje strony WWW

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czas całego kursu: 140 godzin lekcyjnych

Cel szkolenia:

Przygotować do pracy projektanta, programisty stron www (strony statyczne i dynamiczne).

Dla kogo:

Dla osób, które chcą pracować w zawodzie projektanta, programisty stron WWW.

Kurs składa się z następujących modułów:

 • Moduł kodowania stron XHTML CSS (3 lub 5 dni)
 • Moduł grafiki rastrowej Photoshop (3 lub 5 dni)
 • Moduł Projektowanie Stron WWW poziom 2 (2 lub 3 dni)
 • Moduł Adobe Flash (3 lub 5 dni)
 • Moduł programowanie PHP (3 lub 5 dni)
 • Moduł PHP techniki zaawansowane, Structured Query Language(2 lub 3 dni)

Szczegółowy opis wybranego modułu znajduje się w menu po lewej.


WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czas kursu: 27 godzin

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności stworzenia serwisu WWW w pełni zgodny ze wszystkimi normami World Wide Web Consortium

Dla kogo:

 • Dla osób z biegłą znajomością obsługi komputera, którzy chcą pracować w zawodzie webmastera, lub projektanta stron www.
 • Dla pracowników firm, którzy chcą poznać najnowsze technologie i metody komunikacji, tworzenia i publikowania dokumentów w internecie i intranetach.
 • Dla pracowników firm, którzy są odpowiedzialni za aktualizację firmowej strony www.

Program:

 1. Konstrukcja dokumentu HTML
  1. Sekcja HEAD
  2. Sekcja BODY
  3. Tekst
  4. Hiperłącza
  5. Tabele
  6. Formularze (zasady komunikacji z odwiedzającymi witrynę)
  7. Obiekty
 2. Osadzanie animacji FLASH
 3. Programy wspomagające tworzenie stron internetowych w trybie WYSWIG
 4. Wprowadzenie nowoczesnych metod formatowania dokumentu w oparciu o style CSS
  1. Metody osadzania stylów na stronach WWW
  2. Metody grupowania stylów
  3. Sekcja BODY
   1. Osadzanie rysunków w osiach x lub y strony jako tła
   2. Zmiana kolorów pasków przewijania, strzałek okienka
   3. Metody określania marginesów
   4. Tekst
   5. Tła
   6. Hiperłącza
   7. Listy
   8. Formularze
   9. Rysunki
   10. Ramki
  4. Metody stosowania stylów
  5. Tworzenie klas dla znaczników HTML
  6. Dziedziczenie wyglądu w obrębie pojedynczego znacznika HTML
  7. DIV i SPAN dla bloków tekstu
  8. Elementy pływające
  9. Pozycjonowanie
 5. Zasada stylów i metody umieszczania stylów na stronach WEB
 6. Zasady umieszczania Javascript na stronach WEB
 7. Strony dynamiczne PHP
 8. Strony dynamiczne ASP
 9. Publikowanie stron WWW na serwerach
 10. Dobór firmy hostingowej
 11. Zasady rejestracji domen
 12. Dobór programu do FTP
 13. Publikacja stron w internecie

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czas kursu: 27 godzin

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pracy w zawodzie grafika komputerowego lub projektanta www.

Dla kogo:

 • Dla osób z biegłą znajomością obsługi komputera, którzy chcą pracować w zawodzie grafika komputerowego.
 • Dla osób, którzy pracują w działach marketingu i reklamy, którzy chcą podnieść swoje kompetencje.
 • Dla pracowników biurowych, którzy chcą używać niestandardowych elementów graficznych w swoich dokumentach.

Program:

 1. Podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia
 2. Wtapianie, Wygładzanie, Rozszerzanie, Brzeg, Zawężanie
 3. Technika pracy na warstwach
 4. Style warstwy
 5. Grupowanie
 6. Transformacje warstw
 7. Podstawy Edycji i Tonowania obrazu
 8. Rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie
 9. Pieczątka (Stamp Tool), Łatka i inne...
 10. Modele kolorów RGB, CMYK, LAB, HSB
 11. Omówienie kanałów
 12. Praca z obrazem
 13. Kadrowanie
 14. Praca z tekstem
 15. Ścieżki - tworzenie i edycja
 16. Praca na węzłach
 17. Wprowadzenie do pracy z narzędziami malarskimi
 18. Wprowadzenie do selekcji za pomocą masek
 19. Photoshop na potrzeby internetu
 20. Tworzenie animacji
 21. Tworzenie MAP
 22. "Cięcie" obrazków
 23. Wprowadzenie do filtrowania w Photoshopie

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czas kursu: 18 godzin

Cel szkolenia:

Przygotować do pracy projektanta, integratora stron WWW. Uzupełnić wiedzę nabytą podczas szkolenia Pakiet Projektowania Stron Poziomu 1.

Umiejętności:

Potrafić stworzyć dowolny mały lub średni serwis WWW w pełni zgodny ze wszystkimi normami World Wide Web Consortium od projektu graficznego do składu projektu w językach opisu HTML i CSS.

Dla kogo:

 • Dla osób, które dobrze znają języki XHTML CSS i potrafią sprawnie posługiwać się programem Photoshop.
 • Dla osób, które robiły u nas szkolenie Pakiet Projektowanie Stron WWW poziom 1.

Program:

 1. Tworzenie Layoutów stron WWW pod różne techniki kodowania stron w programie Photoshop
 2. Technologie tworzenia stron www
 3. Proces tworzenia strony www
 4. Metody pozycjonowania elementów html na stronach www
 5. Ergonomia stron www, a projekt graficzny
 6. Automatyzacja wymiarowania i rozdzielczości w procesie tworzenia galerii zdjęć pod www
 7. Wykorzystanie narzędzi do tworzenia stron www w Photoshop z równoczesnym wprowadzeniem zaawansowanych metod pracy.
 8. Zaawansowane metody selekcji i maskowania
 9. Tworzenie przycisków nawigacyjnych
 10. Tworzenie grafiki do wykorzystania w banerach, stronach www i prezentacjach realizowanych w Adobe Flash.
 11. Formatowanie tekstów za pomocą arkusza CSS
 12. Kodowanie HTML CSS
 13. Przygotowanie szablonu
 14. Wykonanie strony głównej i kilku podstron
 15. Osadzanie JavaScriptów
 16. Osadzanie animacji Flash
 17. Przesłanie strony na serwer
 18. Publikowanie stron WWW na serwerach

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czas kursu: 27 godzin

Cel szkolenia:

Tworzenia stron www lub prezentacji ekranowych w technologii Flash, zapisywanych na płytkach CD.
Opanować metody tworzenia banerów reklamowych umieszczanych na stronach WWW.

Dla kogo:

 • Dla osób, które chcą pracować w zawodzie grafika, projektanta stron www lub webmastera
 • Dla osób, które chcą tworzyć multimedialne prezentacje

Program:

 1. Zasady projektowania filmów Flash
 2. Banery
 3. Prezentacje
 4. Strony WWW
 5. Zarządzanie warstwami
 6. Tworzenie i edycja obiektów graficznych
 7. Praca z tekstem
 8. Kształtowanie obiektów
 9. Import dźwięku i grafiki
 10. Synchronizacja i praca z dźwiękiem
 11. Praca z mapami bitowymi
 12. Animowanie guzików
 13. Maskowanie obiektów
 14. Praca na osi czasu
 15. Zarządzanie klatkami filmu
 16. Ujęcia kluczowe i puste ujęcia kluczowe
 17. Animowanie Obiektów
 18. Tworzenie animacji kształtu (shape)
 19. Tworzenie animacji ruchu (tween)
 20. Sterowanie symbolami
 21. Sterowanie klipami
 22. Sterowanie scenami
 23. Sterowanie filmami
 24. Efekty animacji

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czas kursu: 27 godzin

Cel szkolenia:

Opanować wiedzę potrzebną do tworzenia rozbudowanych dynamicznych stron WWW.

Dla kogo:

 • Dla osób z biegłą znajomością HTML CSS
 • Dla osób, które chcą pracować w zawodzie programisty, projektanta stron www
 • Dla osób odpowiedzialnych za intranet w przedsiębiorstwach

Program:

 1. Instalacja serwera Apache i bazy danych MySql pod Windows
 2. Metody wstawiania kodu PHP
 3. Praca ze zmiennymi
 4. Formularze i zmienne
 5. Stałe
 6. Operacje na zmiennych i na stałych
 7. Operatory
 8. Instrukcje:
 9. Tablice
 10. Metody POST i GET
 11. Wykorzystanie zmiennych sesyjnych
 12. Wykorzystanie cookies
 13. Kontrola błędów za pomocą funkcji php
 14. Podstawowe funkcje
 15. Współpraca z bazami danych
 16. MySql- krótki kurs tworzenia relacyjnych baz danych
 17. Narzędzia wspomagające zarządzanie bazami danych - PhpMyAdmin
 18. Tworzenie "CMS" - prostego systemu zarządzania treścią

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Czas kursu: 18 godzin

Cel szkolenia:

Opanować wiedzę potrzebną do tworzenia rozbudowanych dynamicznych stron WWW.

Dla kogo:

 • Dla osób z biegłą znajomością HTML CSS i PHP
 • Dla osób, które chcą pracować w zawodzie programisty, projektanta stron www

Program:

 1. Operacje na bazach danych
 2. Tworzenie tabel
 3. Rola klucza podstawowego
 4. Indeksowanie
 5. Operatory
 6. Użycie kwerend SQL w VBA lub PHP
 7. Funkcje SQl
 8. PHP - Tworzenie własnych funkcji
 9. PHP – Obiekty, obiektowość - metoda programowania

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej w pracy nauczyciela.

MODUŁ I Przetwarzanie tekstu – MS Word

10 godzin

Umiejętność tworzenia zaawansowanych dokumentów tekstowych – Word 2003

 • ważne zasady redagowania tekstów
 • wykorzystanie dostępnych narzędzi do redukcji błędów
 • automatyzacja pracy w dużych dokumentach
 • redagowanie zadań szkolnych
 • prezentowanie informacji w tabelach
 • łączenie obiektów zewnętrznych z dokumentem tekstowym
 • pobieranie wiadomości z Internetu i ich opracowanie w dokumencie tekstowym

MODUŁ II Podstawy technik prezentacyjnych –MS PowerPoint

6 godzin

Prezentacje, czyli atrakcyjne przedstawianie danych

 • tworzenie prezentacji
 • dodawanie efektów multimedialnych
 • rejestracja dźwięku
 • różne rodzaje prezentacji
 • wykorzystanie gotowych szablonów
 • nagrać narrację i zsynchronizować ją z pokazem
 • przygotować automatyczny pokaz slajdów

MODUŁ III Zaawansowana grafika komputerowa

20 godzin

 • obsługa aparatu cyfrowego, wykonywanie fotografii
 • komputerowa obróbka zdjęć: retuszowanie, kadrowanie, filtrowanie
 • stosowanie filtrów, fotomontaż, tworzenie kolażu
 • zasadnicze różnice między grafiką rastrową a wektorową
 • tworzenie i obróbka obiektów trójwymiarowych
 • animacja obiektów

MODUŁ IV Bazy danych MS Access

30 godzin

 • teoretyczne podstawy odnośnie modelu relacyjnego baz danych.
 • zapoznanie z podstawami użytkowania systemu Access.
 • podstawowe elementy bazy danych – implementacja w Accessie.
 • implementacja relacji z zastosowaniem Accessa.
 • język zapytań SQL, konstruowanie kwerend.
 • projektowanie formularzy i raportów.
 • bazy danych w architekturze klient – serwer na przykładzie MS Access.
 • zarządzanie współbieżnością Access.
 • zarządzanie współbieżnością Access, Transakcyjność.

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf