Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/iit/strona/instytut/iit1/module/Application/Module.php on line 101
IIT Instytut Inżynierii Technicznej

2017-01-31

Kierunek geodezja i kartografia- studia II stopnia, plan studiów

Dyrekcja Instytutu Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu pragnie poinformować, iż w naszej Uczelni uruchomiono studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia. Studia realizowane będą w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. PWSTE jest jedyną uczelnią w województwie podkarpackim kształcącą geodetów bezpłatnie na poziomie magisterskim. Zapraszamy do kontynuacji edukacji na poziomie magisterskim w PWSTE wszystkich absolwentów studiów inżynierskich na kierunku geodezja i kartografia. Specjalność studiów to geoinformatyka geodezyjno-kartograficzna prowadzona na profilu praktycznym oferującym dużą ilość praktyk w przemyśle. Wysoki poziom nauczania gwarantuje kadra z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Są to czterej pracownicy stali z tytułem naukowym profesora, doktorzy habilitowani i doktorzy. Kadra naukowo-dydaktyczna tworzy zespół specjalistów ze wszystkich głównych specjalności w dziedzinie geodezji i kartografii.  Uczelnia posiada nowoczesny sprzęt pomiarowy, m.in. zrobotyzowane tachimetry elektroniczne, odbiorniki GPS, precyzyjne niwelatory kodowe i naziemny skaner laserowy. Zasób sprzętu jest regularnie uzupełniany o najnowocześniejsze instrumenty. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach, salach wykładowych oraz na rozległym kampusie w formie rozległego parku. Znajdziemy w nim między innymi sieć filarów obserwacyjnych z wymuszonym centrowaniem będącą unikatową na tle innych uczelni kształcących w tym kierunku, dwie stacje referencyjne GNSS oraz osnowę wysokościową złożoną z kilkudziesięciu reperów.   Szczegółowych informacji udziela Centrum Obsługi Studenta, tel. 16 624 46 46   Szczegółowy plan studiów w załączniku.   Dyrekcja IIT PWSTE w Jarosławiu, doc. dr Justyna Stasieńko doc. dr. Agnieszka Sobala-Gwosdz dr inż. Marek Banaś