Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/iit/strona/instytut/iit1/module/Application/Module.php on line 101
IIT Instytut Inżynierii Technicznej

Kurs Cisco


Akademia Lokalna Sieci Cisco przy PWSTE w Jarosławiu daje możliwość odbycia szkolenia umożliwiającego zdobycie Cisco Certified Networking Associate (CCNA).

 

Korzyści dla posiadacza certyfikatu

Certyfikat CCNA to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.

Certyfikat CCNA zapewnia:

 • podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu sieci komputerowych,
 • posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie,
 • poprawę zawodowych perspektyw i mobilności,

Korzyści dla pracodawcy:

 • wzrost wydajności pracy,
 • redukcję kosztów,
 • wzrost jakości pracy,
 • redukcję strat czasu pracy,
 • większą rentowność wydatków na informatyzację,
 • wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT,
 • wzrost bezpieczeństwa zasobów informatycznych firmy,
 • stanowi rzeczywisty standard oceny umiejętności z zakresu sieci komputerowych.

Korzyści dla społeczeństwa

 • daje wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną z zakresu sieci komputerowych i obsługi sprzętu Cisco
 • wpływa na unowocześnienie gospodarki kraju.

Założenia organizacyjne:

 • wszyscy uczestnicy przejdą kompleksowe szkolenie z zakresu podstaw i projektowania sieci komputerowych oraz konfiguracji sprzętu Cisco
 • grupy ćwiczeniowe - liczebność 15 osób
 • liczba godzin kursu ? min 4 bloki po 70 godz. razem 280godzin (nie krócej niż pół roku)

Działanie - realizacja szkoleń:

Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-learning). Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://cisco.netacad.net) udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej przez studentów wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia

 

Szkolenie składa się z 4 bloków:

 

Podstawy sieci

 • Temat 1. Życie, nauka, praca i rozrywka w sieciowym świecie
 • Temat 2. Komunikacja z sieciami danych i Internetem
 • Temat 3. Warstwa aplikacji modelu OSI
 • Temat 4. Warstwa transportowa modelu OSI
 • Temat 5. Warstwa sieci modelu OSI oraz routing
 • Temat 6. Adresacja sieci ? IPv4
 • Temat 7. Warstwa łącza danych modelu OSI
 • Temat 8. Warstwa fizyczna modelu OSI
 • Temat 9. Przykłady technologii LAN ? Ethernet
 • Temat 10. Przykłady technologii LAN ? Ethernet
 • Temat 11. Planowanie i okablowanie sieci
 • Temat 10. Konfiguracja i testowanie sieci

 

Protokoły routingu

 • Temat 1. Wstęp do routingu i przekierowania pakietów
 • Temat 2. Trasy statyczne
 • Temat 3. Wstęp do dynamicznego routingu
 • Temat 4. Protokół routingu oparte na wektorze odległości
 • Temat 5. RIPv1
 • Temat 6. Bezklasowe protokoły routingu, VLSM, CIDR
 • Temat 7. RIPv2
 • Temat 8. Tablica routingu ? szczegółowe omówienie
 • Temat 9. EIGRP
 • Temat 10. Protokół routingu oparte na stanie łącza
 • Temat 11. OSPF

 

Przełączanie w sieciach LAN i sieci bezprzewodowe

 • Temat 1. Ethernet - przegląd
 • Temat 2. Koncepcje przełączania ? Oprogramowanie Cisco IOS, Protokół Cisco Discovery
 • Temat 3. Przełącznik
 • Temat 5. Podstawowa konfiguracja przełącznika
 • Temat 6. VLAN i telefonia IP
 • Temat 7. Szybki protokół drzewa opinającego (RSTP)
 • Temat 8. Trunking i protokół trunkingowy dla VLAN
 • Temat 9. Routing pomiędzy sieciami VLAN
 • Temat 10. Sieci bezprzewodowe i mobilność
 • Temat 11. Sieć kampusowa

 

Sieci WAN

 • Temat 1. Zarządzanie ruchem ? Listy kontroli dostępu (ACL)
 • Temat 2. Adresowanie, NAT, DHCP, podstawy IPv6
 • Temat 3. Bezpieczeństwo
 • Temat 4. Wstęp do technologii sieci WAN
 • Temat 5. Urządzenia i połączenia sieci WAN ? CSU, modemy kablowe, modemy DSL
 • Temat 6. Połączenie z siecią WAN ? Linie dzierżawione, kablowe, DSL
 • Temat 7. Protokół PPP orax PPPoE
 • Temat 8. Frame Relay
 • Temat 9. Rozważania na temat jakości usług - QoS
 • Temat 10. Tunelowanie i podstawy wirtualnych sieci prywatnych (VPN)
 • Temat 11. Sieci konwergentne

 

Kontakt: