Od grudnia 2014 do końca maja 2015 w podkarpackich przedsiębiorstwach realizowany będzie program „Staż Sukcesem Naukowca – II Edycja” organizowany przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Wszystkie informacje dotyczące programu znajdują się na stronie: www.podkarpackie2.ssn.paip.pl #

Projekt „Staż Sukcesem Naukowca - II edycja” (SNN II) umożliwia pracownikom naukowym, dydaktycznym i naukowo-dydaktycznym praktyczne zastosowanie wiedzy i wdrożenie jej poprzez realizację zadań w wybranym przedsiębiorstwie.

W dniu 19.11.2014, decyzją Rady Naukowej Projektu „Staż Sukcesem Naukowca – II Edycja” pani mgr inż. arch. Joanna Figurska-Dudek, pracownik Instytutu Inżynierii Technicznej, została zakwalifikowana do udziału w stażu. Rada Naukowa oceniała merytoryczną wartość indywidualnych planów staży, zwracając uwagę na innowacyjność i nowatorskość prac badawczych.

Do siedziby Projektu wpłynęło 56 wniosków o przyjęcie na staż, a Rada Naukowa wyłoniła 25 osób, które od grudnia 2014 r. realizować będą indywidualne programy w podkarpackich przedsiębiorstwach.

PLAKAT  GIS DAY.jpg

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji GIS DAY  „Mapy komputerowe i Globalny System Pozycyjny GPS” . Konferencja odbędzie się 24 listopada 2014r.,o godz. 11.00 w budynku Biblioteki, Aula Czerwona. Szczegółowy program przedstawiamy w załączeniu.

Relacja z II tury staży w Niemieckiej Agencji Kosmicznej

Nieco ponad 2 miesiące temu kolejni trzej absolwenci PWSTE w Jarosławiu rozpoczęli staże w Niemieckiej Agencji Kosmicznej (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) w Getyndze, realizowane w projekcie dofinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu "Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci".

Podczas 14- i 24-tygodniowego pobytu stażyści zdobywają wiedzę i rowijają umiejętności z zakresu programowania w projektach naukowych o zróżnicowanej tematyce.

Pierwsze wrażenia naszych absolwentów biorących udział w projekcie są jak najbardziej pozytywne. Zapytaliśmy ich o to, czym dokładnie się zajmują i jakie są ich ogólne wrażenia ze stażu, dotyczące nie tylko samej pracy, ale i życia w Getyndze, czy atmosfery w miejscu szkolenia. Oto co nam powiedzieli.

Wywiad z absolwentami

E. Szombara: Czym dokładnie zajmują się Panowie w czasie stażu?

Mateusz: Moim zadaniem jest stworzyć czytnik do oprogramowania ParaView, który umożliwi bezpośredni odczyt danych numerycznych zapisanych w plikach o formacie *.hdf4. Na co dzień pracuję w środowisku Linux. Wykorzystuję Terminal poleceń (najczęściej narzędzia CMake), kompilator NetBeans, system kontroli wersji Git oraz wieloplatformową aplikację ParaView. Aby zrealizować zadanie musiałem dokładniej poznać wzorce projektowe programowania, etapy analizy istniejącego kodu źródłowego, poszerzyć wiedzę na temat języków programowania (C++, XML), zaznajomić się z istniejącymi bibliotekami (VTK, STL) a także poznać metody numerycznych siatek danych.

Łukasz: Zajmuję się rozwojem oprogramowania służącym do analizy pomiarów deformacji uzyskanych przy użyciu IPCT (Image Pattern Correlation Technique). Narzędzie to zostało zbudowane za pomocą Matlaba, więc podczas pracy korzystam z tego języka. Program korzysta także z dodatkowych narzędzi zewnętrznych. Jedna ze zmian w programie wymusiła utworzenie nowego narzędzia do zapisywania konfiguracji kamer. Do tego celu użyłem języka Java. Miałem przy tym okazję poznać nową technologię - JavaFX. W tym momencie zajmuję się oprogramowaniem do przeprowadzania kalibracji kamer. Pracując nad tym projektem nauczyłem się wielu rzeczy z dziedziny przetwarzania obrazów. Bardzo mi się podoba, że mogę tutaj stale rozwijać swoje umiejętności.

E. Szombara: Widzę, że pod kątem merytorycznym staż jest ciekawy i stanowi wyzwanie dla Panów zawodowe. A jak się Panom podoba otoczenie, atmosfera w pracy, czy sama Getynga?

Mateusz: Praca w DLR jest bardzo przyjemna. Decyduje o tym elastyczny czas pracy, brak presji ze strony zwierzchników oraz dobra organizacja pracy (cotygodniowe spotkania motywacyjne), czy też ciekawa oferta socjalna (finansowane wyjazdy integracyjne, firmowa stołówka). Jeśli chodzi o miasto, niewątpliwym plusem jest to, jak w Getyndze zwraca się uwagę na sprawy ochrony środowiska. Poza tym miałem okazję poznać wielu przyjaznych ludzi różnych narodowości, z którymi przyjemnie spędzam wolny czas. Ogólnie odnoszę wrażenie, że tutejsze wielokulturowe społeczeństwo jest tolerancyjne, a to sprawia, że ja, jako przyjezdny, czuję się tu bezpiecznie.

Łukasz: Jestem zadowolony przede wszystkim z nawiązanych tutaj znajomości.Ogólnie podoba mi się tutejsze nastawienie ludzi do życia, inne niż w Polsce. A miasto jest bardzo ładne – zresztą nie tylko samo miasto, ale też cała jego okolica.

 

 

Studenci kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA w Instytucie Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu wykonują prace projektowe m.in. ścieżki rowerowej na rzecz Urzędu Miasta Jarosław w ramach praktyk zawodowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wykształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej.
Rekrutacja w toku.