GODZINY REKTORSKIE

Zarządzeniem nr 27/2015 z     dnia 24 marca 2015 r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły     Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ogłasza godziny   rektorskie w dniu 29 marca   2015 r.(niedziela)od godziny 13.00

W dniu 3 marca 2015r r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem V edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno -Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”.Młodzież szkół średnich po konkursie uczestniczyła w prezentacji kierunków technicznych Instytutu Inżynierii Technicznej naszej Uczelni.

Inżynier-elektronik ....jpg

W dniu 27 marca 2015 odbędą się "NOWOCZESNE NARZĘDZIA  INŻYNIERA- ELEKTRONIKA"

dni gier.jpg

W dniu 26-27 marca 2015 odbędą się:

DNI GIER

zdjecie.jpg

Uczestnicy Akademii Umiejętności w ramach kierunków zamawianych Katarzyna Piekut i Piotr Bżdżoła, studenci budownictwa, opowiadają o swoich wrażeniach z akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation+ PRINCE2® Practitioner  zorganizowanego przez firmę Inprogress.

1 kopia.jpg

W dniach 12-16 stycznia 2015 r odbył się staż siedmiu studentów 4 roku  elektroniki i telekomunikacji w Katedrze Informatyki Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku (Słowacja). Z inicjatywą i organizacją stażu wyszedł  prof. nzw. dr hab. inż. Igor Černák. Celem wyjazdu było uzyskanie certyfikatu kończącego kurs „Optoelektroniczne systemy informacyjne”, który może pozytywnie wpłynąć na ich pozycję na rynku pracy. Podczas stażu studenci mieli okazję również popracować z programatorem małych systemów robotycznych LEGO Mindstorms EV3 oraz projektowali PCB dla małego zegara elektronicznego.


Wywiad z M. Szypułą, pierwszym stażystą w projekcie "EUSAINFO- Europejski Staż dla Absolwentów Informatyki PWSTE w Jarosławiu", zrealizowanym przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" , obecnie pracownikiem Niemieckiej Agencji Kosmicznej został umieszczony w załączniku w zakładkach na poszczególnych kierunkach.